top of page

Nyhed;

Plov til afretning af underlag ved sætning af kantsten og til forplanering af underlag til retteskinner.

Plov.jpg
 
 
Specifikationer:                    
Arbejdsbredde                                    20 cm              
Egenvægt uden vægtlodder             10 kg.
Egenvægt med  vægtlodder              15 kg
Overfladebehandling                          Elektroforzinket 
                           V.nr.                           110013                                             Pat. Pend.
Snor indikator
Libelle

Et nyt værktøj,som kan spare tid,penge og lette arbejdet betydeligt ved kantstenssætning og til forberedende arbejde med sandafretning (ned billed)

 

Ploven trækkes hen over enten sand- eller mørtelunderlag og høvler underlaget jævnt og lige, når brugeren holder høvlehøjden konstant ved at holde øje med snorindikatoren på plovens håndstang, den skal følge den trukne snor eller også en støttebjælke (se næste billede) Her er støttebjælken monteret på 2 støttespyd.

 

Selve indikatoren kan stilles op og ned af håndstangen og kan tilpasses snorhøjden, her skal ploven stå i vandret position , som kontrolleres ved en libelle,som sidder på  snorindikatoren. 

På bagerste del af ploven kan anbringes vægtlodder, som i antal afhænger af det specifikke høvleunderlag.

Plovens høvleskær er udformet, så modstand under høvlingen er minimal.

Plov sandafretter.jpg

Forplanering til retteskinner

(styring efter snor)

Retteskinne

Snorindikator

bottom of page